KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri II cild


Şeçilmişlər Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri II cild

Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri II cild PDF
ADI:
Seçilmiş Əsərləri II cild
REYTİNQ:
  • +10
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
722 KB
Bəşər dərdinə sirdaş olub dünyanı öz “mən”i üstündə kökləməyi bacaran Rəsul Rza sənətçi varlığının bütün mahiyyəti etibarilə XX yüzilin şairi kimi əsrin bütün təzadlarını, yüksəlişini və ümidlərini, dövrün dərdlərini, faciələrini yaşamış və lirik-fəlsəfi əsərlərində gah birbaşa açıq, gah da yasaqlar üzündən örtülü - Ezop diliylə əks etdirmişdir.
Əsərlərinin beşcildliyinin II cildinə şairin müxtəlif illərdə yazdığı silsilə şeirlər daxil edilmişdir. Narahatlıq və qayğı dolu şair ömrünün uzun və şərəfli axtarışlarının məhsulu olan bu şeirlər silsiləsi özünün yüksək poetik humanizmi, dərin fəlsəfi tutumluluğu ilə nəzər-diqqəti cəlb edir.
Kitabda şairin, sözlərinə mahnı bəstələnmiş poetik parçaları ilə yanaşı satirik-yumoristik ruhda yazdığı şeirlərinə də yer verilmişdir.