KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Bədii əsərlərdə onomastik vahidlərin rolu


Şeçilmişlər Bədii əsərlərdə onomastik vahidlərin rolu

Bədii əsərlərdə onomastik vahidlərin rolu PDF
ADI:
Bədii əsərlərdə onomastik vahidlərin rolu
REYTİNQ:
  • +13
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2017
ÖLÇÜSÜ:
759 Kb
Kitabda bədii əsərlərin leksik sistemində xüsusi mövqeyə malik olan, xüsusi poetik funksiya daşıyan və yazıçının məqsədlərinin, fikir və ideyalarının xüsusi ifadəçisinə çevrilən onomastik vahidlərin istər nəsr, istərsə də nəzm əsərlərində ifadə etdiyi stilistik mövqedən, ekspressivlikdən bəhs edilir, nəsr və nəzm əsərlərindən götürülmüş nümunələr əsasında şərh edilir.
Kitab ədəbi dil tarixi, yazıçı dili, üslubiyyat məsələləri ilə məşğul olan tədqiqatçılar, filologiya fakultələrinin müəllim və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.