KitabYurdu » Kitab » Ekrem Acar - Şiddet Siz Siniz


Şeçilmişlər Ekrem Acar - Şiddet Siz Siniz

ADI:
Şiddet Siz Siniz
REYTİNQ:
  • +13
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
333 Kb
“Biz, bizden öncekilerin ekip biçtikleriyiz; bizden sonraki nesiller de bizim gayretimizin semeresi olacaktır.” (F.G.)
Teknoloji ilerledikçe insanlar mutsuzlaşıyor. Çünkü insanlar çok hızlı ve değişken bir hayat yaşamak zorunda kalıyor. Bu gün sahip olmayı çok istediğimiz ve bizi mutlu edeceğini düşündüğü­müz bir araç yarın bizi mutlu etmeyebiliyor. Bu durumdan da en çok çocuklar etkileniyor. Anne babalar da çocukları mutlu etmek için adeta birbirleri ile yarışıyorlar. Ancak çocukları teknolojik araçların dışında da mutlu edecek nedenleri araştırmıyorlar.
Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğer düğmelerde yan­lış iliklenmiş olur. Bu durum ancak son düğmeye gelince fark edi­lir. O zamana kadar her şey normal görülür. Son düğmeye gelin­diğinde yakanın biri uzun biri kısa kalır. Düzeltmek için düğme­leri tek tek açıp yeniden iliklemek gerekmektedir. Bu örnekte de olduğu gibi çocuklarımız büyüme sürecinde doğal gelişim süreç­lerine uygun olmayan çeşitli davranışlarda bulunurlar. Veya anne ve babalar olarak bizler çocukların yanında uygun olmayan dav­ranışlarda bulunuruz. Çocuklarda hem kendi yaptıkları yanlış davranışlar, hem de anne ve babadan gördüğü davranışlar farkın­da olmadan yerleşir. Yani çocuklar bu gelişim dönemlerinde doğ­ru ve yanlışı kendileri fark edip düzeltme yeteneğine sahip değil­dirler. Belki çocuğun yaptığı çoğu olumsuz davranışlar, bazı anne ve babalar tarafından küçük olması nedeniyle hoş karşılanıp o davranışın yapılması teşvik edilebilir. Çocuğa bu dönemde aynı zamanda olması gereken ve toplumun beklentilerine uygun, öğ­rendiği olumsuz davranışları da izale edecek bir takım ahlaki, di­ni ve toplumsal eylemler de öğretilmezse, tıpkı gömleğin yanlış iliklenmesinin son düğmede fark edildiği gibi, çocuğun gençlik yıllarında da bir sürü telafisi mümkün olmayan yanlış davranışlar ortaya çıkacak belki saldırgan, kavgacı, küfür eden, yaramaz, ar­kadaşları ile iyi geçinemeyen, çevresi tarafından sürekli şikayet edilen çocuk olacaktır. Tabi bu aşamadan sonra anne ve babalar nerede ve neyi yanlış yaptıklarını araştırmazlar. Çünkü gömleğin düğmesini yeniden düzeltme imkanları yoktur ve bu çocuğu kim bu hale getirdi, çocuk neden böyle oldu diye etrafı suçlamaya başlarlar. Basını, televizyonu, bilgisayarı, film ve dizileri, interne­ti ve cep telefonunu, cadde ve sokakları, mahalleyi, okulu, öğret­menleri, çocuğun arkadaş çevresini vs. suçlayarak sorumluluğu üzerlerinden atarlar. Ancak herkesin birbirini suçlaması veya ço­cuğu suçlaması çözüm değildir. Yani suçlu çocuk yoktur. Bir şe­kilde suça itilmiş çocuk vardır. Aileler olarak, toplum olarak et­rafı suçlama yerine yaptığımız hataları araştırıp, nerede yanlış yaptığımızı kabullenip, ona göre de çözümler arayarak çocukları­mızda istenmeyen davranışları düzeltebilme çarelerini aramalı­yız.
İşte bu kitap anne ve babalara, çocukların yetiştirilme süre­cinde yaptıkları hataları fark etme ve bunların düzeltilmesi konu­sunda yardımcı olmaya çalışacaktır. Sevgi, ilgi ve dikkatle okuya­cağınız bir kitap olması dileğiyle tüm anne ve babalara saygıları­mı sunarım. Ayrıca bu kitabın hazırlanması aşamasında bana yar­dımcı olan Kırıkkale Gazi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Edebiyat öğretmeni Yasin PEKUZ Beye katkılarından dolayı gö­nülden teşekkür ederim.