KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri I cild


Şeçilmişlər Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri I cild

Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri I cild PDF
ADI:
Seçilmiş Əsərləri I cild
REYTİNQ:
  • +12
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
1.88 MB
XX əsr Azərbaycan poeziyasının əzəmətini, gücünü, sənətkarlığını özündə toplayan ən qüdrətli şairlərimiz sırasında Rəsul Rzanın adı xüsusi yer tutur. Milli şeri məzmun və forma, biçim, dil baxımından təzə obrazlar, ifadələr, deyim tərzi, heç kəsin ona qədər işləmədiyi qafiyələr və neolügizmlərlə zənginləşdirmiş novator şair Azərbaycanda sərbəst şerin yaradıcılarından biri və ən böyük nümayəndəsidir. Azərbaycan tarixi və taleyinin bir çox mühüm və ağrılı problemlərinin əks olunduğu Rasul Rza poeziyası milli mahiyyətli olduğu üçün eyni zamanda beynəlmiləl, bəşəri poeziyadır.
"Seçilmiş əsərləri"nin bu cildində görkəmli şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanmışdır. Cilddə "Mən torpağam", "Vətən", "Anamın kitabı", "Etiraf", "And", "Dünyanın dərdi" və b. şeirlər silsiləsi təqdim olunur. Sözün daxili imkanlarının bütünlüklə açıldığı bu şeirlərin poetik düşüncələr kimi hərəkətverici qüvvəsini, mayasını fəlsəfi fikir təşkil edir.