KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » İsa Muğanna - Seçilmiş əsərləri. 1-ci cild


Şeçilmişlər İsa Muğanna - Seçilmiş əsərləri. 1-ci cild

İsa Muğanna - Seçilmiş əsərləri. 1-ci cild PDF
ADI:
Seçilmiş əsərləri. 1-ci cild
REYTİNQ:
  • +13
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
908 KB
İsa Muğanna - Seçilmiş əsərləri I cild. Bu cildə ədibin müxtəlif illərdə yazdığı povestlər daxil edilmişdir. Müəllifin bu cidə daxil edilmiş povestləri - Saz, Tütək səsi, Quru budaq, Faciə, Şəppəli, Kollu Koxa, Ömür karvanı
Oxucu bilməlidir ki, 1949-60-jı illər arasında yazılmış roman və povestlərdən, oçerklərdən və bir sıra hekayələrdən imtina etdikdən sonra birinji və ikinji jildlərə daxil edilmiş əsərləri yenidən işlədim. Səbəbi həmin illərdə sovet ideologiyasının sıxıntılı çərçivəsindən kənara çıxıb kəskin tənqidlərə məruz qalıb, senzuranın tələbi ilə güzəştə getməyim, məjburiyyət qarşısında, həyatın, jəmiyyətin mürəkkəb, ziddiyyətli jəhətlərini göstərməkdən qaçmağım olub. Nejə deyərlər, getsin gəlməsin o mənəvi, ideoloci məhrumiyyətlər zamanı. Əksəriyyəti tamam yeni əsərlər kimi yazılmış bu povestləri və hekayələri altmış-yetmiş yaşlarında müəllifin, bir növ ikinji həyatının məhsulu sayın. Üçünjü-altınjı jildlərə daxil edilən əsərləri üçünjü həyatını yaşayan tamam yeni müəllifin əsərləri sayın.