KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Məhəmməd Əmani - Əsərləri


Şeçilmişlər Məhəmməd Əmani - Əsərləri

Məhəmməd Əmani - Əsərləri PDF
ADI:
Əsərləri
REYTİNQ:
  • +23
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
2.9 MB
XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Məhəmməd Əmani anadilli şeirimizin görkəmli nümayəndələrindən biri olmuşdur. O öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımıza yeni ideyalar, fikirlər gətirmiş, poeziyamızı forma və məzmunca zənginləşdirmişdir. Qəzəl, qoşma, gəraylı, bayatı, rübai və başqa poetik formalarda ölməz sənət nümunələri yaradan şair həm də Azərbaycan ədəbiyyatında mənzum hekayə ustası kimi tanınmışdır. Oxuculara təqdim edilən bu kitab Əmaninin yeganə divanına əsasən tərtib olunmuşdur.