KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » VİKTOR HÜQO SƏFİLLƏR


Şeçilmişlər VİKTOR HÜQO SƏFİLLƏR

VİKTOR HÜQO SƏFİLLƏR PDF
ADI:
SƏFİLLƏR
REYTİNQ:
  • +427
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
4 MB
Yalnız fransız ədəbiyyatının deyil, dünya ədəbiyyatının da ən görkəmli simalarından sayılan Viktor Hüqo özönün parlaq istedadının məhsulu olan əsərləri ilə bəşər bedii fikri tarixini zənginləşdirmişdir. XIX əsrin bu korifey sənətkarının yaradıcılığı ümumbəşər mənəvi sərvətləri xəzinəsində özünəməxsus yer tutur. Hüqo dühası, Hüqo irsi yer üzünün bütün xalqları üçün doğma və əzizdir. Hüqonun tükənməz yaradıcılıq aləmində “Səfillər” romamnm xüsusi çəkisi var. Dahi rus yazıçısı Lev Tolstoyun “fransız ədəbiyyatının ən yaxşı romanı” adlandırdığı bu ölməz əsər, demək olar, bütün dünya dillərinə tərcümə olunaraq müəllifinə əbədi şöhrət qazandırmışdır. Hamı üçün yazılmış "Səfillər" bu gün də qapıları döyür; “Açın, biz sizə gəlmişik” deyir. ölməz ədibin sahilsiz kedormin ayrılmaz parçası olan bu şah əsəri hər bir insana mənəvi cehətdən zənginlik qazandıracaq qüdrətə sahib romandır. Əgər “Səfillər” olmasaydı, dünya ədəbiyyatı həqiqətan də bir xeyli yoxsul görünərdi.
Пережить явный оргазм на персональном опыте возможет любой, кто возьмет услуги шлюх на интим сайте. Тут собраны исключительно индивидуалки Калуги, знающие истолковывание в интимной сфере. Утвердиться в таковом сможет обиходный клиент. | Трахом можно усладиться с прекрасной индивидуалкой с этого веб-ресурса http://prostitutkiadlerarest.com. Услуги хороших проституток со всего города рассчитаны на одиноких мужчин. Разрешите нашим шлюхам украсить ваш досуг голой ноткой.