KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » M.Y.Saltıkov-Şedrin - Seçilmiş Əsərləri


Şeçilmişlər M.Y.Saltıkov-Şedrin - Seçilmiş Əsərləri

M.Y.Saltıkov-Şedrin - Seçilmiş Əsərləri PDF
ADI:
Seçilmiş Əsərləri
REYTİNQ:
  • +6
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2006
ÖLÇÜSÜ:
6.64 MB
Görkəmli rus yazıçısı, satiriki və nağıl ustadı kimi tanınan, rus ədəbiyyatında tənqidi realizmi daha da inkişaf etdirən M.Y.Saltıkov-Şedrinin zəngin yaradıcılq fəaliyyətində hekayələri, oçerkləri və nağılları xüsusi bir yer tutur. Yazıçının əsərlərində təhkimçi mütləqiyyət üsuli-idarəsi, bürokrat hökumət məmurları və onların havadarları kəskin ifşa edilir, o vaxtkı rus cəmiyyətinin dözülməz sosial ziddiyyətləri, dvoryanlığın mənəvi iflası qabarıq şəkildə işıqlandırılır.