KitabYurdu » Kitab » Dini » PEYGAMBERİMİZİN KURANİ TEFSİRİ


Şeçilmişlər PEYGAMBERİMİZİN KURANİ TEFSİRİ

ADI:
PEYGAMBERİMİZİN KURANİ TEFSİRİ
REYTİNQ:
  • +19
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2006
ÖLÇÜSÜ:
390 KB
Takdim edeceğimiz mütcvazi çalışmanın gayesi, Kur'ânt açıklama vazifesinin Allah tarafından kendisine verildiği 11%. Peygamberin; onu nastl tefsir ettiğini ortaya koymaktır. Kur'â-nm en selâhiyetli müfessirinm Hz. Peygamber olduğu bilinir ve usûl kitaplartntn ekserisi tarafından, sünnetin Kitabı açtkla-tna nevileri, beyanın ktstmlart arasında, kalıplaşmış birkaç cümle İle ifade edilir.Hz. Peygamberin Kur'ânt açıklamasına dair, bu huduttan aşan geniş çerçeveli bir tetkike rastlamadığımız için bu'mevzuu, ele almaya karar verdik. Es-Şâttbî sünnetin mahiyetini anlatırken, M. Hüseyn ez-Zahabi Sadr-ı İslâmda tefsir kaynaklarının sıralarken ve Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu tefsirin doğuşunu İncelerken konuya geniş ölçüde ve başka bir tarzda eğilen müelliflerden olmuşlardır.