KitabYurdu » Kitab » Dini » Ali Şeriati - Ebû Zer-i Gifari


Şeçilmişlər Ali Şeriati - Ebû Zer-i Gifari

Ali Şeriati - Ebû Zer-i Gifari PDF
ADI:
Ebû Zer-i Gifari
REYTİNQ:
  • +12
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
1987
ÖLÇÜSÜ:
834 KB
Bu çalışmanın asit, çağımızın Mısırlı yazarlarından, AbdülhatnitCevdet El-Sehhar tarafından kaleme alınmıştır. AliŞeriatı, öğretmen okulunda öğrenci iken, Arapça aslından Fars-ça'ya tercüme etmiştir. Ancak Ali Şeriatı, Hz. Ebuzer hakkındasöylenen bütün sözleri de katarak tercümede ileri gitmiş ve onuniçin «Süsleme ve Tercüme» tabirini kullanmıştır.Yukarıdaki kaygılardan dolayı Şeriatı, Hz. Ebuzer hakkındakiihtilajh konuları bilerek kaleme almış ve «Bu rivayetlerindoğruluğunu veya yanlışlığını tesbit etmek, tarik yazanın bileceğiiştir.» diyerek işin içinden çıkmıştır.Gerçekten de Hz. Ebuzer'in hayatının başlangıcı ve sonuile ilgili, birbirinden farkı ve efsaneleşmiş birkaç rivayet olduğubilinmektedir.Hz. Ebuzer hakkında ilk çalışmalar; Cezayir'in Fransızsömürgesi olduğu yıllarda, «Fazl'ül Cihad» adlı bir yeraltı teş-kilatı tarafından yapılmıştır. Hz. Ebuzer'in konuşmalarını ihtivaeden bu eser; o devirde İslâmî olmayan bütün inanışlar vefikir akımları, serbestçe faaliyet gösterip yayın yapabildiği halde,müsadere edilmiş ve el altından yayınlanarak dağıtılmıştır.
Kitabın kurgusu roman ile piyes karışımıdır. Çevirisiniyaptığımız metnin aslı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci ki-sim, Ali Şeriati'nin kendi eliyle düzenlediği ilk nüshanın be-§inci baskıstdtr. Bu kısım, ilkin «Rebeze'den Biri» adı altındayayınlanmış, daha sonraları ufak tefek değişikliklerle yeni baskılarıyapılmıştır.İkinci ktsım, Ali Şeriati'nin Hüseyniye-i İr şad'da, Hz. Ebuzer'ianlatan bir piyesten önce yaptığı, daha sonraları kasetlerdenderlenen, iki konuşmayı içermektedir. Bu konuşmalar hemenhemen birbirinin aynı olduğundan biz okuyucuyu sıkmamakiçin, bunlardan sadece birini aldık ve çevirimizin sonunaekledik.