KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Müasir Azərbaycan Dili II hissə (Morfologiya Sintaksis)


Şeçilmişlər Müasir Azərbaycan Dili II hissə (Morfologiya Sintaksis)

Müasir Azərbaycan Dili II hissə (Morfologiya Sintaksis) PDF
ADI:
Müasir Azərbaycan Dili II hissə (Morfologiya Sintaksis)
REYTİNQ:
  • +32
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2013
ÖLÇÜSÜ:
1.46 MB
Dərs vəsaitinin II hissəsində qrammatika sahəsi, morfologiya və sintaksis şöbələri, bu şöbələrin tədqiqat obyektinə daxil olan bütün məsələlər: nitq hissələri, onlara aid olan kateqoriyalar, nitq hissələrinin quruluş xüsusiyyətləri, sintaktik əlaqələr, söz birləşməsi və cümlə məsələləri, başqasının nitqinin ifadə üsulları proqram əsasında geniş şəkildə izah olunmuşdur. Vəsait hazırlanarkən Azərbaycan dilçiliyinin bu sahəyə aid yazılmış ən son mənbələrinə istinad edilmişdir. Vəsaitdən ali məktəblərin bu fənn tədris edilən digər ixtisaslarının tələbələri, magistrlər, aspirantlar və müəllimlər də istifadə edə bilərlər.