KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Multimodal daşımalar. LOGİSTİKA


Şeçilmişlər Multimodal daşımalar. LOGİSTİKA

Multimodal daşımalar. LOGİSTİKA PDF
ADI:
Multimodal Daşımalar , Logistika
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
26.01.2023
Lpgisitka. Multimodal daşımanın təşkilatı sxemləri ,  "Lo-Lo"   texnologiyaları , “Ro-La” tipli sistemlər,   "Bimodal"(vaqonsuz)   və  “Ro-Ro” nəqliyyat-texnoloji sistemi, Multimodal daşımalarda qiymətəmələgəlmə prinsipi, Multimodal daşımalarda marşrutun qiymətləndirilməsi metodikası , Yürüşün 1 kilometrə gətirilmiş xərcləri, avtomobil daşımalarında “Gətirilmiş xüsusi nəqliyyat xərci” , Multimodal daşımalarda effektiv hərəkət tərkibinin seçilməsinə aid nümunəvi hesabat
Dərs vəsaiti - Təchizat zəncirinin idarə edilməsində, logistika funksiyasının tərkib hissəsi olan “Multimodal daşımalar” haqqında istehsalat yönümlü biliklərin öyrədilməsi üçün hazırlanıb. Dərs vəsaiti multimodal daşımanın təşkilı sxemləri, kombinə edilmiş daşıma texnologiyaları, daşımalarda marşrutun qiymətləndirilməsi metodikası, avtomobil daşımalarında “Gətirilmiş xüsusi nəqliyyat xərci” göstəricisinin hesablanması, multimodal daşımalarda effektiv hərəkət tərkibinin seçilməsinə aid nümunəvi hesabat və s. istiqamətlərdə mövzuları özündə birləşdirir. Dərslik “Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi” ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri , həmçinin logistika, təchizat zəncirinin idarə edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.