KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Azərbaycan Tarixinin Xronologiyası


Şeçilmişlər Azərbaycan Tarixinin Xronologiyası

ADI:
Azərbaycan Tarixinin Xronologiyası
REYTİNQ:
  • +19
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2019
ÖLÇÜSÜ:
72 kb
“Azərbaycanın xronoloji tarixi” adlı bu tədris vəsaiti Azərbaycanla bağlı mühüm tarixi, mədəni və iqtisadi hadisələrin xronoloji xülasəsini özündə əks etdirir. Vəsaiti hazırlamaqda məqsədim müəllimlər, tələbələr, şagirdlər üçün əlavə tədris vəsaiti təqdim etmək, abituriyentlər, imtahanlara hazırlaşanlar və ümumiyyətlə, Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə maraqlanan bütün şəxslər üçün yardımçı olmaq, Azərbaycanın tarixini təbliğ etməkdir.
Azərbaycan ibtidai-icma quruluşu dövründə
    • 120-100-40-30-cu minilliklər – İbtidai icma quruluşunun formalaşması
    • 1,5 min. il—150—120 minilliklər — Quruçay mədəniyyətinin dövrü
    • Təxm. 40—35 min—12—10 min il — Paleolit dövrü
    • 10—12 min il əvvəl — Qobustanda həyatın başlanması
    • 10—12 min il—8 min əvvəl — Mezolit dövrü
    • e.ə. 7—6 minilliklər — Neolit dövrü
    • e.ə. 6—4 minilliklər — Eneolit dövrü
    • e.ə. 4 minilliyin əvvəli — Bəsit dulus çarxının meydana gəlməsi
    • e.ə. 4 min. II yarısı—2 min. sonu — Tunc dövrü
    • e.ə. 4 min. sonu—3 minillik — Erkən tunc dövrü. Kür-Araz mədəniyyəti.
    • e.ə. 3 min. yarısı — Əmlak və sosial bərabərsizliyin artması.
    • e.ə. 3 min. axırıncı rübü—2 min. I yarısı — Orta tunc dövrü. İkinci böyük ictimai əmək bölgüsü.
    • e.ə. II min. I yarısı — Şəhərsalma mədəniyyətinin təşəkkülü
    • e.ə. II min.—I min. əvvəli — Naxçıvan mədəniyyəti
    • e.ə. XIV—VIII əsrlər — Son tunc və ilk dəmir dövrü
    • e.ə. XIV—VIII əsrlər — Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti
    • e.ə. XIV—VII əsrlər — Muğan mədəniyyəti
    • e.ə. XIII—XII əsrlər — Borsunlu kurqanı
    • e.ə. XII—XI əsrlər — Sarıçoban kurqanı
    • e.ə. VII—V əsrlər — İnkişaf etmiş dəmir dövrü