KitabYurdu » Kitab » Tarix » Şurəddin Məmmədli - Borçalı: Alın Yazımız


Şeçilmişlər Şurəddin Məmmədli - Borçalı: Alın Yazımız

Şurəddin Məmmədli - Borçalı: Alın Yazımız PDF
ADI:
Borçalı: Alın Yazımız
REYTİNQ:
  • +1
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.97 MB
Bu elektron kitab Gürcüstan Respublikasının Kvemo (Aşağı) Kartli deyilən bölgəsində daha çox və yığcam yaşayan Borçalılıların keçmişinə, dünəninə, bugününə, başqa deyişlə, Gürcüstan Azər Türklərinin tarixinə, etnoqrafyasına, mədəni-sosyal-iqtisadi yaşamına ayna tutur.
Elmi tədqiqlərimdə də, publisistik məqalələrimdə də, lirik əsərlərimdə də doğma dədə oçağımız, ata yurdumuzun da obrazı, müqəddəs həniri var. Öz içimdə və dost-tanışların istəyilə ilgili olaraq, qan yaddaşımızı çözələməyə ehtiyaç duydum və ulu baba-nənələrimiz, ata-analarımız beşiyi olmuş, bu gün bizim ömrümüzdən keçən ata yurdumuzun, yurddaşlarımızın tarixi taleyinə – alın yazımıza ayna tutmaq diləyilə, hər çür iddiadan uzaq xoş niyyətlə bu əsəri üzə çıxartdım. Kitab yurd tarixinə bir baxış, vətən sevgili içmal içərikli olduğuna görə bilərəkdən ətəkqeydlər də vermədim. Burada hər olqunun / faktın arxasında danılmaz gerçəklik durur.
◘ İÇİNDƏKİLƏR: > Borçalı və Borçalılılar Deyəndə... > Əzəl Qaynaqlar > Onaltıncı Yüzil > Onyeddinci Yüzil > Onsəkkizinci Yüzil > Ondoqquzuncu Yüzil > İyirminci Yüzil > İyirmibirinci Yüzil