» » » MALİYYƏ MENECMENTİ


Şeçilmişlər MALİYYƏ MENECMENTİ

MALİYYƏ MENECMENTİ DOC
ADI:
MALİYYƏ MENECMENTİ
REYTİNQ:
  • +4
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Kitabda maliyyə menecmentinin təzahür və sualları müasir biliklər tələbdən tədqiq edilmiş, tələbə və magistrlərin biliklərini zənginləşdirən nəzəri məsələlər, onlara aid təcrübi həllərin nümunələri verilmişdir.
Müasir maliyyə menecmenti, aktivlərin alınması, birləşməsi, maliyyələşməsi və idarəedilməsilə əlaqədar olan fəaliyyəti öyrənir. Buna uyğun olaraq, maliyyə menecmentinin əsas funksiyaları üç istiqamətdə həllərin qəbuluna yönəldilir: investisiyalar, maliyyə qərarları və aktivlərin idarəedilməsilə əlaqədar qərarlar. Beləliklə o, aktivlərin quruluşunun nə cür olması sualına cavablar axtarır: pul resursları və əmtəə material qiymətlərinin nisbəti, onların firma bölmələri arasında bölüşdürülməsi qaydaları, divident siyasətinin müəyyən edilməsi, dövriyyə vəsaitləri və pul aktivləri ilə işləməyin xüsusi metodlarının formalaşması, firma və banklar arasındakı münasibətlər. Bu kitab maliyyə idarəedilməsi əsasları ilə tanış edir, odur ki, çox sadə metodik üsullardan istifadə olunur. Maliyyə menecmenti həm nəzəriyyə, həm də təcrübədə tez dəyişilir. Vergi qanunçuluğundakı dəyişikliklər korporasiyanın fəaliyyətindən əmələ gələn maliyyə xəbərdarlığı səmərəli, bazara, korporasiyalar tərəfindən nəzarət edilməsi mümkünlüyü, böhranın davametməsi şəraitində faiz normaları və valyuta kurslarının dəyişilməsi, bazardakı fasiləsiz maliyyə yenilikləri, qiymətləndirmənin yeni metodikası, işgüzar riskin azaldılması və ya bölüşdürülməsinin yeni üsulları və başqa hallar belə dəyişikliklərə səbəb olur.