KitabYurdu » Kitab » Coğrafiya » AZƏRBAYCANIN FİZİKİ COĞRAFİYASI


Şeçilmişlər AZƏRBAYCANIN FİZİKİ COĞRAFİYASI

AZƏRBAYCANIN FİZİKİ COĞRAFİYASI PDF
ADI:
AZƏRBAYCANIN FİZİKİ COĞRAFİYASI
REYTİNQ:
  • +36
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
1998
ÖLÇÜSÜ:
23 MB
Dərslikdə Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, sərhədləri, sahəsi, oroqrafiyası, geoloji və geomorfoloji qruluşu, faydalı qazıntıları, nəhayət iqlimi, daxili suları, torpaq, bitki örtüyü və heyvanlar aləmindən bəhs olunur. Əvvəlki dərsliklərdən və dərs vəsaitlərindən fərqli olaraq Azərbaycan landşaftına, ekoloji problemlərinə aid əhatəli məlumat verilir.Kitabdan həmçinin coğrafiya müəllimləri və Azərbaycanın təbiəti ilə maraqlanan geniş oxuyucu kütləsi də faydalana bilər.