KitabYurdu » Kitab » Biologiya » MİKROBİOLOJİ TƏCRÜBƏLƏRƏ AİD TAPŞIRIQLAR


Şeçilmişlər MİKROBİOLOJİ TƏCRÜBƏLƏRƏ AİD TAPŞIRIQLAR

MİKROBİOLOJİ TƏCRÜBƏLƏRƏ AİD TAPŞIRIQLAR PDF
ADI:
MİKROBİOLOJİ TƏCRÜBƏLƏRƏ AİD TAPŞIRIQLAR
REYTİNQ:
  • +10
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Bu vəsaitdə "bakteriyaların artımı, inkişafı və fiziologiyası" üzrə təcrübi tapşırıqlar aşağıdakı bölmələr üzrə verilmişdir: mikroorqanizmlərin artımı və inkişaf prosesinə qidalı mühitin tərkib hissələrinin təsiri, mikro-orqanizmlərin inkişafı üçün oksidləşmə reduksiya potensialı və hidrogen ionunun qatılığının əhəmiyyəti, mikroorqanizmlərin fizioloji fəaliyyətinin inkişaf mərhələlərindən asılılığı.
Mikroorqanizmlərin sayılmasının müxtəlif üsulları, bəzi biokimyəvi və fiziki-kimyəvi metodları, habelə alınan nəticələrin nisbətən sadə statistik təhlili qaydalan verilmişdir. Vəsait əsasən universitetlərin mikrobiologiya üzrə ixtisaslaşan biologiya fakültəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.