KitabYurdu » Kitab » Biologiya » ÜMUMİ HİSTOLOGİYA, SİTOLOGİYA VƏ EMBROLOGİYANIN ƏSASLARI


Şeçilmişlər ÜMUMİ HİSTOLOGİYA, SİTOLOGİYA VƏ EMBROLOGİYANIN ƏSASLARI

ÜMUMİ HİSTOLOGİYA, SİTOLOGİYA VƏ EMBROLOGİYANIN ƏSASLARI PDF
ADI:
ÜMUMİ HİSTOLOGİYA, SİTOLOGİYA VƏ EMBROLOGİYANIN ƏSASLARI
REYTİNQ:
  • +34
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
3 MB
Sitologiya, histologiya və embriologiya orqanizmi təşkil edən hüceyrə, toxuma, orqanların inkişafını, funksiyalarını və incə quruluşunu öyrənir. Fənn protoplazmanın quruluşunu, maddələr mübadiləsini, hüceyrə, toxuma, orqanların funksional əhəmiyyətini, digər bioloji və kliniki fənlərlə əlaqəsini öyrənir. Bu fənn dörd bölmədən: sitologiya, embriologiya, histologiya və xüsusi histologiya ibarətdir. Sitologiya hüceyrələrin quruluşunu, inkişafını və həyat fəaliyyətini öyrənir. Embriologiya cinsiyyət hüceyrələrinin quruluşunu, inkişafını, mayalanmasını və rüşeymin inkşaf xüsusiyyətlərini öyrənir. Histologiya orqanizmi təşkil edən toxumaların morfoloji  funksional xüsusiyyətlərini öyrənir. Xüsusi histologiya yaxud mikroskopiki anatomiya ayrı-ayrı orqanların mikroskopiki qurluşunu öyrənir.