KitabYurdu » Kitab » Fizika » MAYELƏRDƏ SƏTHİ GƏRİLMƏ VƏ DAXİLİ SÜRTÜNMƏ HADİSƏLƏRİ


Şeçilmişlər MAYELƏRDƏ SƏTHİ GƏRİLMƏ VƏ DAXİLİ SÜRTÜNMƏ HADİSƏLƏRİ

MAYELƏRDƏ SƏTHİ GƏRİLMƏ VƏ DAXİLİ SÜRTÜNMƏ HADİSƏLƏRİ PDF
ADI:
Mayelərdə Səthi Gərilmə Və Daxili Sürtünmə Hadisələri
REYTİNQ:
  • +14
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
531 KB
Metodik vəsaitdə molekulyar fizikanın mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri bölmələri haqqında geniş məlumat ətraflı şərh olunmuş, onları kəmiyyətcə və keyfiyyətcə xarakterizə edən müvafiq parametrlərin müxtəlif üsullarla təyin edilməsi üsulları verilmişdir. Vəsait universitetlərin təbiət fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.