KitabYurdu » Kitab » Bruce Goldberg – Hipnoz


Şeçilmişlər Bruce Goldberg – Hipnoz

Bruce Goldberg – Hipnoz PDF
ADI:
Hipnoz
REYTİNQ:
  • +20
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2013
ÖLÇÜSÜ:
330 Kb
Bu kılavuzun amacı hipnozla ilgili duyabileceğiniz korkuları or­tadan kaldırmak, bu doğal ve ilginç tekniği kendinize nasıl uygula­yabileceğinizi öğretmektir. Bir hipnoterapist olarak profesyonel ha­yatımda yetkilendirme temel amacım olmuştur ve kişisel hipnoz, bilinçaltınızın sınırsız potansiyelinden faydalanabilmeniz için sizi eğitip ufkunuzu açacaktır.
Elinizde tutuğunuz bu kılavuz, size “başarısızlığa sebep olan et­kenler” olarak adlandırdığım alışkanlıklarınızı, korkularınızı ve di­ğer kötü eğilimlerinizi aşabilmeniz için bilinçaltınızla nasıl çalışa­cağınızı öğretecektir. Değişmek ve gelişmek için harcadığınız bütün çabalarınızı sabote etmekten vazgeçtiğinizde, yeni ve daha mutlu “size” doğru ilk adımı atmış olacaksınız.
Bu kitabın temel amacı; bütün hedeflerinize ulaşabilmeniz için bilinçaltınızı gerektiği gibi programlamanızı kolaylaştırmak üzere kendi hipnoz kasetinizi yapmanızı öğretmektir. Bu eğitim “benliği­nizi” kişisel gelişiminize çevirmenize ve muhtemelen şu anda da hissettiğiniz birbirini destekleyen bağımlılıklarınızı yok etmenize yardımcı olacaktır.
Amacınıza ulaşmak için ayırmanız gereken zaman sizi endişe­lendiriyor olabilir. Günlük programınızın 25-30 dakikası yaşamını­zı önemli ölçüde yoluna koyacaktır. Asıl sır bunu her gün yapmak­tadır. Boş zamanınız gerçekten de sizin en değerli zamanınız, ken­dinize ayırdığınız zamanınızdır. Onu iyi kullanın. Kendi düzeninizi ayarlayın ve bu alıştırmayı yaşamınıza dahil edin.
Kişisel hipnoz size neden amacınıza ulaşamadığınızı değil, nasıl ulaşacağınızı öğretir. Eğer çoğu insan gibiyseniz, muhtemelen üze­rinde çalışmaya başlamak istediğiniz birtakım küçük ve büyük plan­larınız vardır. İlk adım ne istediğinizi (amacınızı) ve onu neden is­tediğinizi (idealinizi) düşünmektir. Ve bu teknikler size adım adım bu hedefleri nasıl gerçeğe dönüştüreceğinizi öğretecektir.
Maddi güven, ev, kariyer, ilişki ve hatta bir alışkanlığın ya da fo­binin yok edilmesi gibi, neredeyse istediğiniz her şeyi elde etmeyi planlamayı öğrenebilirsiniz, Amacınız ne kadar kesin ve gerçekçi olursa, ona ulaşmanız o kadar kolay olur. Bu amaca ulaşmak için uğraşma süreci, bilinciniz aktif olarak düşünmese bile ortaya çıka­bilir.
Siz değişmeye çalışırken, ussallaştırma, düşünselleştirme, yüceleştirme, yer değiştirme gibi savunma mekanizmaları size engel olurlar. Her “evet ama...” ya da “diyete pazartesi başlayacağım” de­diğinizde bu savunma mekanizmalarına teslim olursunuz. Hipnotik telkin, bilinçli zihnin değişime olan doğal direncini aşmasını ve bi­linçaltı denen bilgisayarın bu değişimi sürekli olarak etkilemesi için tekrar programlanmasını sağlar.
Özetle, bu kılavuzun asıl amacı; size yaşamınızı yoluna koyacak belli hedefleri başarmanız için bilinçaltınızın sınırsız gücünü serbest bırakabilmenizi öğretmektir.
Hipnoz kullanımının tarihi dindar liderler, büyücü doktorlar, ka­bile hekimleri ve şamanlara kadar dayanır. Eski Mısır ve Yunan ka­hinleri trans halini birçok şifa için kullanmışlardır. Ruhun ve mık­natısın iyileştirici etkileri Paracelsus (1493-1541) tarafından ortaya konmuştur. Paracelsus, mıknatısların hastalıkları iyileştirdiğini varsaymıştır.
Peder Hehl, Viyana’da şifa dağıtmak için çıplak vücutlara çelik levhalar uygulamıştır. Franz Anton Mesmer bu kavramı geliştirip, kendi tedavileri için bir “geçiş” aracı olarak kullandı. Bu yönteme “canlı manyetizması” adını verdi ve yöntem 18. yüzyılın ikinci bö­lümünde Avrupa’da çok tutuldu.
Mesmer farkında olmadan günümüzün grup psikoterapisinin, psikanalizinin ve ruhsal şifasının temelini atmıştır. Sonraki öğrenci­leri, katalepsinin bulucusu Petetin, yapay uyurgezerliği (hipnotizma) keşfeden Marquis de Puysegur ve araç gereçsiz manyetize ede­bilen ve yandaşlarının kendilerine Barbarinciler dedikleri de Barbarin’dir. İsveç ve Almanya’da bu grup Spiritualistler (Tinselciler) ola­rak adlandırıldı. Mesmerizm (e.n. Hipnotizmayı kullanan ve hayvan­sal manyetizma kavramını ortaya atan Anton Mesmer adına türetil­miş bir deyimdir) hızla bütün dünyaya yayıldı ve sonunda terapi dünyasından tamamen silinmeden önce 1840 yılına kadar sürdü.
İskoç cerrah James Esdaile, Hindistan’dayken 1840 ve 1850 yılla­rı arasında hipnoz kullanarak yüzlerce operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. 1849’da genel anestetik eterle çalışmalarıyla tanınan Crawford Long, Mesmerizmin ABD’de ameliyatlarda kullanıldığını ortaya çıkardı.
Modern hipnozun babası İngiliz James Braid’di. Başta kuşkucu olan Braid, Manchester’da La Fontaine’nin (İsveçli Mesmerimci) 1843’te yaptığı bir gösteriye tanık olduktan sonra bilimsel araştır­masını tekniğe dönüştürdü. Alınan sonuçların manyetik sıvılardan kaynaklanmadığı, “fenomenin yalnızca, telkine açıklığı yapay ola­rak arttırılan kişiye verilen telkine bağlı olduğu” sonucunu çıkardı.
Ne yazık ki Braid, uyumak anlamına gelen Yunanca “hypnos” sözcüğünden yola çıkarak “hipnoz” terimini türetti. Hipnozun bir uyku durumu olmadığını fark ettiğindeyse bu hali “monodeizm” (tek düşüncelilik) olarak yeniden adlandırmaya çalıştı, ancak hip­noz terimi halk arasında ve bilim camiasında çok tutulmuştu, dola­yısıyla Braid’in durumu düzeltme çabaları başarısız oldu. Braid’in bilime en büyük katkısı, hipnozun normal bir başlatma olmadan da meydana gelebileceğini bulmasıydı. Ancak bu buluş bir yüzyıldan daha uzun süre görmezden gelindi.
Telkinli terapinin gerçek kurucusu, kitabı Du Sommeil 1866 yı­lında basılan Ambroise-August Liebault’tu. Liebault hastalarına söy­lediği “sizi ilaçlarla tedavi etmemi istiyorsanız bana ücret ödemek zorundasınız, ancak hipnozla tedavi etmeme izin verirseniz bunu üc­retsiz yaparım” cümlesiyle tanınır. Onun doğruluğu, bencil olmayı­şı, kendini muhtaçlara adaması ve hipnozdaki başarısı, Nancy’nin ünlü bir nörolojisti, başta kuşkucu, daha sonra hipnozun ateşli bir destekçisi olan Hippolyte Barnheim’in ilgisini çekti. İkisi birlikte Braid’in teorilerini geliştirip 12.000’den fazla hastayı tedavi ettiler.
İkisi de hipnozu normal davranışların bir fonksiyonu olarak gör­düler ve telkin kavramını geliştirdiler. Semptom gidermenin zarar­sız ancak etkili olduğunu addettiler. Görüşleri; hipnozun, histerinin tehlikeli bir biçimi olduğunu iddia eden Charcot’un görüşlerini alt üst etmişti.
Bernheim’in telkinin hipnozun temeli olduğunu belirttiği kitabı De La Suggestion basıldığında, hipnoz bir bilim olarak 1886’da da­ha da gelişti. Hipnozun itibar kazanması onun güvenilirliği sayesin­de olmuştu. Ancak 1880’de Viyanalı pratisyen olan Dr. Breuer, hip­noz uygulamasını semptomları salt telkinle yok etmenin ötesine ge­çiren hipnoz terapisindeki en önemli buluşu ileri sürdü. Bu buluşu tesadüfen, hastalarından biri hipnozun etkisinde özgürce konuşma­ya ikna edilip, semptomlarının birçoğunun yok olmasına sebep olan yoğun bir duygusal tepki sergilediğinde keşfetti. Bu olay Freud’un ilgisini çekti ve Freud olayı daha etraflıca araştırmak üzere Breuer’e katıldı ve onun vardığı sonuçları doğruladı. Bu keşfin önemi, hip­noz terapisindeki asıl öneminin doğrudan semptomların giderilmesi değil, görünen nedenlerinin yok edilmesi olduğunu ortaya çıkarmasıydı.
Daha sonra Freud hipnozu bir kenara bırakıp serbest çağrışımı ve psikanalizi geliştirdi. Bunun öncelikli sebebi, Freud’un hastaları­nın çoğunu derin trans haline sokamamasıydı. Tüm hipnotik telkin öğretisini küçümsediği için kendi egosu hipnoz biliminin aleyhine çalıştı.
Все прекраснейшие молодые шлюхи собраны на портале https://prostitutkimoskvyonline.net/myage/21-25/. Это ухоженные и уверенные в себе девушки, точно знающие, как предоставить блаженство заказчику. Сбережение тут ни к чему. | Специально для вас мы создали сайт с лучшим порно кастингом в HD качестве! Абсолютно каждый зашедший пользователь найдет для себя контент себе по вкусу!