KitabYurdu » Mühazirə » Maliyyə və Mühasibat » MÜHASİBAT UÇOTU NƏZƏRİYYƏSİ


Şeçilmişlər MÜHASİBAT UÇOTU NƏZƏRİYYƏSİ

MÜHASİBAT UÇOTU NƏZƏRİYYƏSİ PDF
ADI:
Mühasibat uçotu nəzəriyyə
REYTİNQ:
  • +12
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Mövzu 1. Müasir təsırrüfatçılıq şəraitində mühasibat uçotunun mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri.
Mövzu 2. Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun normativ tənzimlənməsi.
Mövzu 3. Mühasibat uçotunun predmet və metodu.
Mövzu 4. Mühasibat Balansı.
Mövzu 5. Hesabatlar sistemi və ikili yazılış.
Mövzu 6. Mühasibat uçotu hesablarının təsnifatı.
Mövzu 7. Mühasibat uçotunda ilkin müşahidə və sənədləşmə.
Mövzu 8. Mühasibat uçotunun qeyd vəsaitləri (registrləri) və formaları.
Mövzu 9. Əsas təsərrüfat əməliyyatlarının uçotu prinsipləri.
Mövzu 10. Əmlak və öhdəliklərin inventarlaşdırılması.
Mövzu 11. Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı.
Mövzu 12. Təşkilatın uçot siyasəti.