KitabYurdu » Mühazirə » Sosiologiya (mühazirələr)


Şeçilmişlər Sosiologiya (mühazirələr)

Sosiologiya (mühazirələr) PDF
ADI:
Sosiologiya
REYTİNQ:
  • +15
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.12 MB
Bu mühazirələr toplusunda Sosialogiyanınpredmedi funksiyaları və strukturu, Sosialoji fikrin təşəkkülü və tarixiinkişafının əsas mərhələləri, Cəmiyyətin meydana gəlməsi, sosial həyatın təşkilinintarixi tipləri, Sosialoji tədqiqatların metodologiyası və metodikası, İctimai rəyinsosiologiyası, Şəxsiyyətin sosiologiyası, Sosial strukturun sosiologiyası,Sosial-ərazi birlikləri, şəhərin və kəndin sosiologiyası, İdarəetmənin sosiologiyası,Sosial institutlatın sosiologiyası, Ailə və nigahın sosiologiyası, Dininsosiologiyası, Siyasətin sosiologiyası, Mədəniyyətin sosiologiyası, İdeoloji mühasibətlərvə insanların sosial fəaliyyəti, Sosial ekologiya, Sosial proqnozlaşdırma mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.