KitabYurdu » Mühazirə » SERTİFİKATLAŞDIRMANIN ƏSASLARI (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər SERTİFİKATLAŞDIRMANIN ƏSASLARI (MÜHAZİRƏLƏR)

SERTİFİKATLAŞDIRMANIN ƏSASLARI (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
SERTİFİKATLAŞDIRMANIN ƏSASLARI
REYTİNQ:
  • +1
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2012
ÖLÇÜSÜ:
1.6 MB
Bu mühazirələr toplusunda Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu, Milli sertifikasiya sistemi AZS, AZS milli sertifikasiya sistemi, Sertifikasiya üzrə orqana tələblər və onun akkreditasiya qaydaları, Həmcins məhsulların sertifikasiya sistemi, Sınaq laboratoriyalarına (mərkəzlərinə) olan tələblər və onların akkreditasiya, Xarici ölkələrdə sertifikasiya, Sertifikatlaşdırmanın normativ – metodiki təminatı, Sertifikasiya sahəsində ISO-nun fəaliyyəti, Elektron texnikası məmulatlarının sertifikasiya sistemi üzrə beynəlxalq BEK sistemi, Sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası üzrə beynəlxalq konfrans və beynəlxalq akkreditasiya sistemləri, Avropa Birliyində (AB) sertifikasiya, MDB-də sertifikasiya, Sertifikasiyanın keyfiyyətinin təmin edilməsinin əsas meyarları, Sertifikasiya üzrə orqanların fəaliyyətinin təşkili, Sınaq laboratoriyalarının fəaliyyətinin təşkili, Xarici ölkələrdə sertifikatlaşdırma təcrübəsi mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.