KitabYurdu » Kitab » Tibb » TUMER GENEL CERRAHİ KONU KİTABI


Şeçilmişlər TUMER GENEL CERRAHİ KONU KİTABI

TUMER GENEL CERRAHİ KONU KİTABI PDF
ADI:
TUMER GENEL CERRAHİ KONU KİTABI
REYTİNQ:
  • +1
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
3.1 MB
Meme Anatomisi
Meme, memebaşından başlayarak ışınsal şekilde yerleşmiş 15-20 lobtan (segment) oluşan tubuloalveoler tipte bir bezdir.
Her meme lobu 20-40 lobulusten oluşmuştur. Her bir lobuluste 10-100 arasında asinüsten oluşur.
Kanlanma
Memenin santral ve iç bölümlerini A. mammaria inter-nanın perforan dalları, üstdış bölümünü de A. torasika lateralis besler.
Meme ayrıca A. torasika akromyalisin pektoral dalından, 3., 4., 5. interkostal arterlerin lateral dalları ile, subskapuler ve torakodorsal arterlerden kan alır
Venler ise arterlere yandaşlık eder. Venöz akım aksillaya doğrudur.
Memenin ve göğüs duvarının venöz kanını taşıyan başlıca üç grup vena vardır;
- İnternal torasik venanın perforan dalları
- Aksiller venaya dökülen dallar
- Posterior interkostal venaların perforan dalları (bunlar arkada vertebral ven pleksusuna, santralde ise azigos venasına açılırlar).
Bu vena yollarından herhangi birine giren tümör em-bolusları venöz dönüş ile kalbe kadar gelerek buradan da akciğere ulaşabilirler. Böylece meme karsinomu lenfatiklere girmeden sadece venalar yoluyla akciğere doğrudan metastaz yapabilir.......