KitabYurdu » Kitab » Tarix » AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYASI VI CİLD


Şeçilmişlər AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYASI VI CİLD

AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYASI VI CİLD PDF
ADI:
AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYASI VI CİLD
REYTİNQ:
  • +12
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
5 MB
Altıcilddlik “Azərbaycan arxeologiyası” kitabının VI cildi Azərbaycanın orta əsrlər arxeologiyası üzrə ilk ümumiləşdirici, kollektiv tədqiqat əsəridir. Təxminən bir əsr ərzində Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələri, o cümlədən əldə edilmiş çoxsaylı və müxtəlif kateqoriyalı materiallar əsasında IX-XVIII əsrlərin yaşayış məskənlərinin tipləri, urbanizasiya prosesinin səviyyəsi, ona təsir edən amilləri müəyyənləşdirir. Eyni zamanda əsərdə istehkam tikililəri, ictimai, dini və yaşayış binaları, şəhər abadlığı səciyyələndirirlir, əhalinin təsərrüfat məşğuliyyəti, sənət istehsalı və ticarət əlaqələri təsdiq edilir, hər sənəti və dövrün silahları, məişət həyatı və mənəvi mədəniyyətlə bağlı məsələlər işıqlandırılır.