KitabYurdu » Kitab » Lüğət » Elektroenergetika Terminləri Lüğəti Rusca - Azərbaycanca - İngiliscə


Şeçilmişlər Elektroenergetika Terminləri Lüğəti Rusca - Azərbaycanca - İngiliscə

Elektroenergetika Terminləri Lüğəti  Rusca - Azərbaycanca - İngiliscə PDF
ADI:
Elektroenergetika Terminləri Lüğəti Rusca - Azərbaycanca - İngiliscə
REYTİNQ:
  • +40
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
1.36 MB

Elektroenergetikanın müxtəlif sahələrini əhatə edən bu lüğətə 6700-dən çox ən zəruri termin daxil edilmişdir.

Terminlər lüğətdə ardıcıl olaraq rus, azərbaycan və ingilis dillərində verilmişdir.

Lüğətdə termin göstəricilərinin (azərbaycanca və ingiliscə) olması tərcümə zamanı lazım olan termini müxtəlif dillərdə asanlıqla tapmağa imkan verir.

Lüğət elektroenergetika, avtomatika, radioelektronika sahələrində çalışan mütəxəssislər, tərcüməçilər, habelə müəllimlər və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Словарь охватывает различные области электроэнергетики и включает в себя более 6700 необходимых терминов.
Термины расположены последовательно на русском, азербайджанском и английском языках.
Наличие указателей (азербайджанских и английских) терминов в словаре позволяет быстро отыскать требуемый термин в разных языках.
Словарь предназначен для специалистов работающих в области электроэнергетики, автоматики, радиоэлектроники и переводчиков, также для преподавателей и студентов.
Авторы благодарят за оказанную различную помощь при составлении и корректировании Лятифа и Сакину Хыдыровых.

The Dictionary covers different parts of electrical power engine-ering, including more than 6700 necessary terms.
Terms are given in consecutive order in Russian, Azerbaijani and English languages.
The presence of terms indexes (Azerbaijani and English) in the Dictionary allows to find rapidly the demanded term in different languages.
Dictionary is destined for specialists working in the field of electrical power engineering, automation, radio-electronics, for translators and also for teachers and students.
Authors express their thanks to Latif and Sakina Khidirovs for their help when compiling and correcting activities.
Farid19
Uzun müddətdir bu kitabı axtarırdım. Təşəkkürlər paylaşdığınıza görə
  • 6 may 2017 17:57
  • Status: İstidafəçi xətdə deyil