KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK GEOSİYASƏT, QLOBALLAŞMA, ÖZÜNÜQORUMA VƏ İNKİŞAF


Şeçilmişlər İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK GEOSİYASƏT, QLOBALLAŞMA, ÖZÜNÜQORUMA VƏ İNKİŞAF

İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK GEOSİYASƏT, QLOBALLAŞMA, ÖZÜNÜQORUMA VƏ İNKİŞAF PDF
ADI:
İqtisadi təhlükəsizlik: Geosiyasət, qloballaşma, özünüqoruma və inkişaf
REYTİNQ:
  • +3
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
887 KB
Kitabda Rusiyanın geosiyasi strateqiyası nöqteyi-nəzərindən dövlətin milli gücünün komponentləri, onun geosiyasi statusunun uyğunsuzluqları analiz olunur. Gətirilən qloballaşma ünsürlərinin təsnifatı əsasında dünyanın yeni inkişaf şəraitində Rusiyanın mövqeyinin əsas konturları təklif olunur. İqtisadi təhlükəsizlik iqtisadiyyat sahəsində milli maraqları, iqtisadi təhlükəsizliyin indikatorlarının xətərlərini və kənar mənalarını özündə birləşdirən mürəkkəb indikativ sistem kimi baxılır.
Elmi işçilər, ah təhsil məktəblərinin müəllimləri, aspirantlar, iqtisadi və maliyyə idarələrinin, korporasiyalarının mütəxəssisləri və Rusiya iqtisadiyyatının yeni inkişaf tendensiyaları ilə maraqlanan bütün oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.