KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » TİCARƏT İQTİSADİYYATI II HİSSƏ


Şeçilmişlər TİCARƏT İQTİSADİYYATI II HİSSƏ

TİCARƏT İQTİSADİYYATI II HİSSƏ PDF
ADI:
TİCARƏT İQTİSADİYYATI II HİSSƏ
REYTİNQ:
  • +1
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2006
ÖLÇÜSÜ:
455 KB
Dərsliyin bu hissəsi ticarətin və əsasən onun qurumlarının - müəssisə, firma, şirkət və ticarətin sair bölgələrinin ticarət-təsərrüfat-maliyyə məsələlərini əhatə edir. O, əsasən, təcrübi-praktiki xarakter daşıyır. Bununla belə onun heç bir bölməsi, fəsili, mövzusu iqtisadi-sosial və nəzəri problemlərin təlimindən xali deyildir.
Dərsliyin həmin hissəsi «Mal dövriyyəsi» başlığı altında III bölmədən başlayır. Burada onun IX, X, XI fəsilləri əhatə olunur və istehlak şeyləri, istehsal vasitələri və kütləvi iaşə bazarlarında pərakəndəsatış və topdansatış mal dövriyyələri anlamının,zəruriliyinin, təhlili və planlaşdırılmasının, habelə, bunların bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun yeniləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsinin təlimindən söhbət gedir.