KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » SOSİAL SFERANIN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ


Şeçilmişlər SOSİAL SFERANIN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

SOSİAL SFERANIN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ PDF
ADI:
SOSİAL SFERANIN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ
REYTİNQ:
  • +1
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
1.28 MB
Sosial inkişafın və sosial tənzimləmənin mahiyyəti, onun iqtisadi artımda rolu və sosial sahələrin idarə edilməsinin prinsipləri və metodları kitabda verilmişdir. Proqrama uyğun olaraq sosial inkişafın nəzəri-metodoloji aspektlərinin resurs təminatı və təşkili, idarə olunması mexanizmləri ayrı-ayrı fəsillərdə verilmişdir. İslahatlara uyğun olaraq əhalinin həyat səviyyəsi və sosial müdafiəsi, təhsil və səhiyyənin, xidmət sferasının iqtisadi əsasları və onların bazar iqtisadiyyatı şəraitində planlaşdırılması və idarə olunmasının əsas istiqamətləri verilib.
Kitabın yazılmasında sosial sahələrin tənzimlənməsi və onların idarə olunması üçün tədqiqat nəticələri xarici ölkələrin təcrübəsi və respublika xüsusiyyətlərini nəzərə alan konkret materiallar verilmişdir.
Kitab sosial sahələrin iqtisadiyyatı və idarə olunması üçün respublikada təhsil alan tələbələr, mühazirə mətnləri, həmçinin diplom və kurs işləri üçün nəzərdə tutulub.