KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » TURİZMİN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ


Şeçilmişlər TURİZMİN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

TURİZMİN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ PDF
ADI:
TURİZMİN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ
REYTİNQ:
  • +3
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
2.39 MB
Kitabda turizmin inkişafının sosial-iqtisadi rolu və onun Azərbaycan iqtisadi və sosial inkişafında yeri müəyyənləşir. Turizmin inkişafının əsas iqtisadi, maliyyə aspektləri qiymətləndirilir. Turizmin modeli, onun əsas parametrləri və sosial-iqtisadi nəticələri proqnozlaşdırılır. Turizmin sahə kimi şəraiti və onun təşkilində resurs potensialının iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi yolları əsaslandırılır.
Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunmasının məzmunu, onun prinsipləri və mexanizmləri geniş oxucu üçün təqdim olunur. Turizmin iqtisadi əsasları, onun inkişafı, region xüsusiyyətləri, idarəetmə obyekti kimi dövlət tənzimlənməsi və sosial mahiyyəti və nəticələri proqnozlaşdırılır.
Kitab turizm iqtisadi idarəetmə orqanları, ali məktəb tələbələri, elmi tədqiqat işçiləri üçün əhəmiyyətlidir.