KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » İQTİSAD ELMİNİN NƏZƏRİ METODOLOJİ ƏSASLARININ TARİXİ İNKİŞALI


Şeçilmişlər İQTİSAD ELMİNİN NƏZƏRİ METODOLOJİ ƏSASLARININ TARİXİ İNKİŞALI

İQTİSAD ELMİNİN NƏZƏRİ METODOLOJİ ƏSASLARININ TARİXİ İNKİŞALI PDF
ADI:
İQTİSAD ELMİNİN NƏZƏRİ - METODOLOJİ ƏSASLARININ TARİXİ İNKİŞALI
REYTİNQ:
  • +7
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
1.75 MB
Əsər iqtisadiyyatla maraqlananlar və məşğul olanlar: tədqiqatçılar, iqtisad elmlərini tədris edənlər və öyrənənlər, siyasətçilər və iş adamları üçün nəzərdə tutulub. Siyasətçiləri və iş adamlarını ona görə qeyd edirik ki, onların iqtisadi fəaliyyətlə əlaqədar qəbul etdikləri qərarların əsasında dayanan iqtisadi nəzəriyyələrin nə zaman, hansı şəraitdə və sosial-iqtisadi mühitdə yarandığını yaxşı bilsələr, onların bugünün iqtisadi siyasətində nə dərəcədə etibarlı olub-olmadığını daha yaxşı başa düşərlər.
Kitab oxuculara iqtisadiyyatın ümumbəşəri nəzəri-metodoloji dəyərlərini mənimsəməkdə, onlara müasir iqtisadi problem və ziddiyyətlərin mənşəyini dərk etməkdə və həlli yollarım tapmaqda yardmıçı olacaqdır. Bu əsəri həmkarlarımızın və tələbələrimizin istək və tələbləri ilə yazıb nəşr etdirir və bununla da cəmiyyət qarşısında öz borcumuzu yerinə yetirmiş oluruq. Hesab edirik ki, bu əsər iqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tədqiqi və nəşri sahəsində olan mövcud boşluğu müəyyən dərəcədə dolduracaqdır.