KitabYurdu » Kitab » HR » İŞ YERLƏRİNİN ATESTASİYASI


Şeçilmişlər İŞ YERLƏRİNİN ATESTASİYASI

İŞ YERLƏRİNİN ATESTASİYASI PDF
ADI:
İş yerlərinin attestasiyası
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
521 KB
Dərs vəsaitində iş yerlərinin attestasiyasının nəzəri məsələləri, ayrı-ayrı mövzuların mahiyyəti, iqtisadiyyatın inkişafında əhəmiyyəti, hesablama qaydaları konkret formada işlənmişdir.
Dərs vəsaitində "İş yerlərinin attestasiyası" kursunun predmeti, məzmunu və vəzifələri; iş yerləri və onların təsnifatı; iş yerlərinin sosial-iqtisadi mahiyyəti və onun attestasiyasının zəruriliyi; iş yerlərinin attestasiyasının əsas mərhələləri; iş yerlərinin qiymətləndirilməsi; iş yerlərinin səmərələşdirilməsi; iş yerlərinin planlaşdırılması; iş yerlərində əmək şəraiti və onun yaxşılaşdırılması; iş yerlərinin attestasiyası və səmərələşdirilməsi tədbirlərinin iqtisadi səmərəsinin hesablanması mövzuları proqramına uyğun işlənmişdir və proqramda nəzərdə tutulmuş bütün mövzuları əhatə edir.
"İş yerlərinin attestasiyası" fənni "Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası" ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulur, eləcə də firma və şirkətlərin mütəxəssisləri üçün də nəzərdə tutulmuşdur.

hr