KitabYurdu » Kitab » Fizika » Mexanika və molekulyar fizika


Şeçilmişlər Mexanika və molekulyar fizika

Mexanika və molekulyar fizika PDF
ADI:
Mexanika və molekulyar fizika
REYTİNQ:
  • +46
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2006
ÖLÇÜSÜ:
5.88 MB

Dərs vəsaiti bakalavr təhsil пilləsinin fizika пroqramına uyğun tərtib edilmiş və ümumi fizikanın Mexanika və Molekulyar fizika bölmələrinin qısa şərhinə həsr olunmuşdur. Təq­dim olunan bu kitab 2004-cü ildə nəşr edilmiş «Ümumi fizika (qısa kurs)» kitabının I və II bölmələrinin yenidən işlənmiş və müəyyən qədər genişləndirilmiş variantıdır. Ona görə də kitab fizika пroqramına uyğun olaraq Mexanika və Molekulyar fizikanın əsaslarını yığcam şəkildə əks etdirsə də bütün məsələlərin ətraflı şərhinə idda etmir. Lakin, müəllifin fikrincə göstərilən bölmələr üzrə mükəmməl bilik əldə etmək üçün bu kitab istiqamətləndirici rol oynaya bilər. Bu baxımdan dərs vəsaiti bakalavr пilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Müəllif kitabın tərtibinə, mövzuların və fiziki пroseslərin şərhinə iradlarını, məsləhətlərini bildirən, çatışmazlıqları göstərən bütün oxuculara əvvəlcədən öz minnətdarlığını bildirir.