KitabYurdu » Kitab » Fizika » KVANT ELEKTRODİNAMİKASI


Şeçilmişlər KVANT ELEKTRODİNAMİKASI

KVANT ELEKTRODİNAMİKASI PDF
ADI:
KVANT ELEKTRODİNAMİKASI
REYTİNQ:
  • +9
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2012
ÖLÇÜSÜ:
3.56 MB
Kitabda kvant elektrodinamikasının fundamental məsələlərinin, o cümlədən Hamilton formalizmində bozon və fermion sahələrinin ikinci kvantlanmasının, yenidən normalanma ilə bağlı məsələlərin, Geli-Mann-Lou tənlikləri və onların həllərinin və digər məsələlərin şərhinə geniş yer verilmişdir.
Azərbaycan dilində yazılmış bu ilk dərslik ali təhsil məktəblərinin magistr təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitab nəzəri fizika-kvant elektrodinamikası, nüvə və elementar zərrəciklər fizikası, kosmologiya, zərrəciklər astrofizikası, kondensə olunmuş hal fizikası sahələrində ixtisaslaşan magistrantlar, doktorantlar və bu sahədə elmi iş aparan tədqiqatçılar üçün də faydalı ola bilər. Kitabdan, həmçinin, yuxan kurslarda təhsil alan bakalavrlar da istifadə edə bilərlər.