KitabYurdu » Kitab » Fəlsəfə » Şəmil Sadiq OdƏrlər


Şeçilmişlər Şəmil Sadiq OdƏrlər

Şəmil Sadiq OdƏrlər PDF
ADI:
Şəmil Sadiq
REYTİNQ:
  • +14
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2017
ÖLÇÜSÜ:
1.83 Mb
Uzun illər məni düşündürən, daha doğrusu narahat edən fəlsəfi bir mövzunu araşdırma romanı kimi yazmağı arzulasam da, sonda çox dəyərli bir dostumun təklifi üzrə milli taleyimizi düşündürən süjetlə birgə yazdım. Yazdıqca tarixi-fəlsəfi fikirlərim gah həqiqətlərlə, gah fantastik ideyalarla dost oldular. Müxtəlif oxucu kütləsi üçün həm maraqlı, həm qəbuledilməz, həm mübahisəli məqamlarla, həm də aktual problemlərlə zəngin olan bir romana çevrildi. Mən məqsədimə çatdım. Millətimin şanlı tarixini və görmək istədiyim gələcəyini ürəyimin səsinə qulaq asaraq təxəyyülümün köməyi ilə yazdım. Romanın müxtəlif dünyagörüşlü insanımızın qınaq obyektinə çevriləcəyini bilirəm. Amma zərrə qədər də kimlərinsə fikrinə hörmətsiz yanaşmaq fikrində olmadım. Və bundan daima uzaq olmağa çalışdım. Əsərdəki qəhrəmanlar tanıdığım dostlarımın prototipidir. Bu qəhrəmanlar nə qədər ziddiyyətli dünyagörüşə sahib olsalar da, həmişə bir amalda bütün fikirlər üst-üstə düşür. Bu amal isə millətdir! Hər şeydən öncə millət!.. Dədə Əfəndinin söhbətlərini romana salmaqda öncə çox tərəddüdlü idim. Hətta romanın altı ay bundan öncə hazır olmasına baxmayaraq, məhz milli düşüncə tərzinin carçısı Dədə Əfəndinin söhbətlərinə görə düşünməyə qərar verdim. Və sonda heç bir düzəliş etmədən çapa göndərdim. Qəhrəmanım Arslan Sultanbəyli Türk millətinin tarixinin gizlin mətləblərini ortaya çıxartmaq üçün oxuduğum tarixi mənbələrin izi ilə Dədə Əfəndinin tövsiyələri əsasında öncə Şuşaya getdi. Əməliyyatı şərəflə və uğurla başa vurdu. Roman üç hissədən ibarət olacağı üçün bu, birinci kitabdır. İkinci kitabda Arslan Sultanbəyli Ulu Şaman Məclisinin tapşırığı ilə Çinə, üçüncü kitabda isə Vatikana getməlidir. Ümid edirəm ki, oxucuları intizarda saxlamadan ikinci və üçüncü kitabları da yaza- 4cağam. Yəqin ki, oxucuların münasibəti digər kitabların yazılması üçün böyük stimul verəcək. Romanın ərsəyə gəlməsində bir çox mütəxəssisdən və dostlarımdan məsləhətlər və dəstək aldım. Onlardan həmişəki kimi ilk oxucum, tövsiyələri ilə daima düzgün yolu göstərərək dəstək verən həyat yoldaşım Zülfiyyə Sadıqovaya, coğrafi xəritələrlə işləməkdə daima yardım edən coğrafiyaşünas Famil İsayevə, tarixi faktları dəqiqləşdirməkdə hər zəngimə və çağırışıma səs verən tarixçi Amil Həsənova və arxeoloq Elvin Əliyevə, işğal altında olan bölgələrimizi uzaqdan da olsa, görməyimə və dağlar-dərələrlə tanış olmağım üçün mənimlə bərabər gecəsinigündüzünə qatan Rahil Zülfəliyevə, ingilis dilli mənbələri araşdırmaqda yardım edən Fərid Hüseynliyə, zəngin kitabxana və materiallarla təmin edən Əli İbrahimbəyliyə, hərbi terminləri dəqiqləşdirməyimdə yardım edən keçmiş döyüşçümüz Heydər Rəhimova, qazimiz Kənan Nəcəfov və Sevindik Mehman ilk oxucu kimi tənqidi münasibətlərinə görə tanınmış ziyalılarımız Müşfiq XANa, Elçin Əlibəyliyə, Cəlil Cavanşirə, Elxan Nəcəfova, Yusif Alı Afşara, Zöhrə Cəfərovaya, Günel Məmmədovaya və adının çəkilməsini istəməyən və XÜSUSİ məsləhətlər verən dostlarıma dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Daima stumul aldığım, əsərləri ilə həyat konsepsiyamı formalaşdırdığım ustadım, romanın ilk oxucusu, böyük yazıçımız İsa Muğannaya bir ömür boyu minnətdar olacağımı bildirməkdən qürur duyuram. İnanıram ki, süjet xətti təxəyyülümün məhsulu olan bu roman tezliklə oxucu rəğbəti qazanacaq.