KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » QASIM BƏY ZAKİR SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


Şeçilmişlər QASIM BƏY ZAKİR SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

QASIM BƏY ZAKİR SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ PDF
ADI:
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
REYTİNQ:
  • +31
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
5 MB
XIX əsr Azərbaycan realist poeziyasının görkəmli yaradıcılarından olan Qasım bəy Zakir aşiqanə-lirik şeirləri, dövrünün ictimai eyiblərini ifşa və tənqid edən əsərləri ilə ümumxalq şöhrəti qazanmışdır. Bu kitabda şairin ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olmuş ədəbi irsinin böyuk bir qismi qoşma, gəraylı, təcnis, qəzəl, bayatı, müxəmməs, müstəzad, təmsil. mənzum hekayələr tərcibənd və tərkibbəndləri, satiraları toplanmışdır.