KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » ELÇİN SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ VII CİLD


Şeçilmişlər ELÇİN SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ VII CİLD

ELÇİN SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ VII CİLD PDF
ADI:
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ VII CİLD
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
3 MB
Elçin Əfəndiyevin seçilmiş əsərlərinin bu cildində Dramaturgiyada şərtilik barədə, Elxan fədakarlığı ilə, «Aydın» və aydınların faciəsi, Müasir tənqidimiz: Vəziyyət və vəzifələr, Bizim haqqımız, Poeziyamızın bəzi yaradıcılıq problemləri, Hekayə janrı: İmkanlarımız və iddiamız, Şoloxov haqqında söz, Qələbələr arzusu ilə, «Quyu» müəllifinə məktub, Vətəndaşlıq - vətənin qeyrətini çəkməkdir, «Mənim könlüm deyir ki...», İlk Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Vilyam Şekspir haqqında söz, Tənqidçinin «mən»i və tənqidin problemləri, Daha dərin qatlara, Nəsrimizdə konflikt və xarakter probleminin tədqiqi, Tiflis ədəbi mühitinin tədqiqi, Uman yerdən küsərlər, «Molla Nəsrəddin» işığı, Xoşbəxt poeziya, «Mənim fikirlərim haqdır...», Tarixin və ədəbiyyatın səhifələri, Təzadların faciəsi, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı haqqında, «Sübh şəfəqi»nin işığı, Fikrin karvanı, «O işıq əsla sönməz...», Dəyişməzlik, Tənqidimizin metodoloji problemləri, Borçalıdan gələn yollar, Əfsanə davam edir, Vətəndaş qayəsi ilə, Əbədi gün sorağında, Əlimdədir hələ qələm, Mən səndən ayrılmazdım, Vüsalın uzun yolu, Səhnəmizin sabahı naminə, Karvan yola düzülür, Ədəbi tənqid ictimai işdir, İşığa səsləyən sənət, Tənqidin vətəndaşlığı, Əlyazmaları yanmır, Həqiqət, ancaq həqiqət, Tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın yaradıcılıq məsələləri, Bizimçün qalan sənət, Ədəbi proses. Olum ya ölüm?, «Aləm sürətlə dəyişməkdədir...», Elmimiz müstəqil olmalıdır!, Həm ədəbiyyat, həm də ədəbi ictimaiyyət! məaqlələri toplanmışdır.