KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Nəbi Xəzri - Seçilmiş Əsərləri II cild


Şeçilmişlər Nəbi Xəzri - Seçilmiş Əsərləri II cild

Nəbi Xəzri - Seçilmiş Əsərləri II cild PDF
ADI:
Seçilmiş Əsərləri II
REYTİNQ:
  • +10
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
518 KB
Çagdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi Nəbi Xəzrinin seçilmiş əsərlərindən ibarət olan bu cildə şairin ayrı-ayrı vaxtlarda qələmə aldığı şeir və poemalar daxil edilmişdir. Mövzu üfüqlərinin genişliyi və rəngarəngliyi ilə səciyyələnən bu ədəbi nümunələr tanınmış şairin yaradıcılığı haqqında dolğun təsəvvür yaradır.