KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Harun Yəhya - Həyatın gerçək mənşəyi


Şeçilmişlər Harun Yəhya - Həyatın gerçək mənşəyi

Harun Yəhya - Həyatın gerçək mənşəyi PDF
ADI:
Həyatın gerçək mənşəyi
REYTİNQ:
  • -5
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
3.64 MB
Bu kitabda və digər əsərlərimizdə təkamül nəzəriyyəsinin süqutunaxüsusi yer ayrılmasının səbəbi bu nəzəriyyənin hər cür din əleyhinə fəlsəfəninəsasını təşkil etməsidir. Yaradılışı və dolayısı ilə Allahın varlığını inkar edəndarvinizm 150 ildir ki, bir çox insanın imanını itirməsinə və ya şübhəyədüşməsinə səbəb olmuşdur. Ona görə bu nəzəriyyənin yalan olduğunuinsanlara göstərmək çox mühüm imani vəzifədir. Bu mühüm xidmətin bütüninsanlara çatdırılması isə vacibdir. Bəzi oxucularımızın, bəlkə bircə kitabımızıoxuma imkanı olmuşdur. Bu səbəbdən hər kitabımızda bu mövzuya xülasəşəklində də olsa, bir bölmə ayrılmışdır.
• Kitabların məzmunu ilə bağlı digər cəhəti də nəzərə çatdırmaq lazımdır.Müəllifin bütün kitablarında imani mövzular Quran ayələri işığında izahedilir, insanlar Allahın ayələrini öyrənməyə və yaşamağa dəvət olunurlar.Allahın ayələri ilə bağlı bütün mövzular oxuyanın ağlında heç bir şübhə vəya sual doğurmayacaq şəkildə açıqlanır.
• Buradakı izahlarda istifadə edilən səmimi, sadə və axıcı üslub isəkitabların hər kəs tərəfindən asanlıqla başa düşülməsini təmin edir. Butəsirli və sadə izah sayəsində kitablar “bir nəfəsə oxunan kitablar” ifadəsinətamamilə uyğun gəlir. Dini qətiyyətlə rədd edən insanlar belə, bu kitablardaizah edilən həqiqətlərdən təsirlənir, izah edilənlərin doğruluğunu inkaretmirlər.
• Bu kitab və müəllifin digər əsərləri oxucular tərəfindən fərdi şəkildəolduğu kimi, qarşılıqlı söhbət mühitində də oxuna bilər. Bu kitablardanistifadə etmək istəyən bir qrup oxucunun kitabları birlikdə oxumaları mövzuilə bağlı öz fikir və təcrübələrini bir-birlərilə paylaşmaları baxımından faydalıolar.
• Bununla yanaşı, sadəcə Allah rizası üçün yazılmış bu kitablarıntanınmasına və oxunmasına kömək etmək böyük xidmət olar. Çünkimüəllifin bütün kitablarında sübut və inandırma son dərəcə güclüdür. Busəbəbdən dini izah etmək istəyənlər üçün ən təsirli üsul bu kitabların digərinsanlar tərəfindən də oxunmasına sövq edilməsidir.
• Kitabların arxasına müəllifin digər əsərlərinin təqdimatının əlavəedilməsinin isə mühüm səbəbləri var. Bu sayədə kitabı əlinə alan şəxsyuxarıda bəhs etdiyimiz xüsusiyyətləri daşıyan və oxumaqdan zövqaldığını ümid etdiyimiz bu kitabla eyni vəsflərə malik olan daha bir çox əsərolduğunu görəcəkdir. İmani və siyasi mövzularda faydalanacağı zənginmənbə toplusunun mövcud olduğuna şahid olacaqdır.
• Bu əsərlərdə digər bəzi əsərlərdə görünən, müəllifin şəxsi qənaətlərinə,şübhəli mənbələrə əsaslanan izahlara, müqəddəs şeylərə qarşı ədəbə vəhörmətə diqqət verilməyən üslublara, narahatlıq verən ümidsiz, şübhəli vəümidsizliyə sürükləyən izahlara rast gələ bilməzsiniz.
Harun Yəhya imzasından istifadə edən müəllif Adnan Oktar 1956-cı ildə Ankarada anadan olub. Orta təhsilini Ankarada tamamlayıb. Daha sonra İstanbul Memar Sinan Universitetinin Gözəl Sənətlər fakültəsində və İstanbul Universitetinin Fəlsəfə fakültəsində təhsil alıb. 80-ci illərdən bəri imani, elmi və siyasi mövzularda bir çox əsər yazıb. Bununla yanaşı, müəllifin təkamülçülərin saxtakarlığını, iddialarının əsassızlığnı və darvinizmin qanlı ideologiyalarla olan qaranlıq əlaqələrini üzə çıxaran çox mühüm əsərləri var. Harun Yəhyanın əsərləri təxminən 40.000 şəklin yer aldığı bütovlükdə 55.000 səhifəlik bir külliyyatdır və bu külliyyat 63 müxtəlif dilə tərcümə edilmişdir.