KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Fədai - Bəxtiyarnamə


Şeçilmişlər Fədai - Bəxtiyarnamə

Fədai - Bəxtiyarnamə PDF
ADI:
Bəxtiyarnamə
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
346 KB
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində “Bəxtiyarnamə” poeması ilə tanınan istedadlı şair Fədai ənənəvi mövzulu bu əsəri yaradarkən qədim dastana yeni münasibət bəsləmiş, onu öz zövqünə, ruhuna uyğun şəkildə işləmiş, əsas ana xətti saxlasa da, süjet üzərində yaradıcılıq işi aparmışdır. Şair müasirlik duyğusu qüvvətli olan əsərində qədim Şərq əfsanəsini orta əsr insanını düşündürən mənəvi azadlıq problemi ilə, onun nəcib, saf arzuları, müasir həyatı ilə vəhdətdə almışdır. “Bəxtiyarnamə” formaca “Dəhnamə”, “Tutinamə” və “Sindbadnamə” dastanlarına oxşayır. Əvhədi və Xətainin “Dəhnamə”si kimi Fədai poemasının da kompozisiyasını onluq şərtləndirir. Aydın və şairanə dilli əsər özünün dərin humanizmi, mütərəqqi ideya məzmunu, bədii ləyaqətinə görə seçilir.