KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Ernest Heminquey Əcəl zəngi


Şeçilmişlər Ernest Heminquey Əcəl zəngi

Ernest Heminquey Əcəl zəngi PDF
ADI:
Əcəl zəngi
REYTİNQ:
  • +18
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
4.34 MB
O, şam iynələriylə örtülmüş boz torpağa uzanıb çənəsini əllərinə dayamışdı, külək isə başı üzərindəki hündür şam ağaclarının uclarını yırğalayırdı. Yamac bu yerdə çox da sərt deyildi, amma xeyli aralıda sanki qəfildən qırılır və uçurum başlanırdı; sıldırımın üstündən baxanda dərənin dibiylə qıvrıla-qıvrıla baş alıb gedən yol görünürdü. Qara zolağa oxşayan bu yol çayın yaxası boyunca uzanır, dərənin lap qurtaracağında isə taxta zavodu, bir də bəndin gün işığında parıldayan suaşarı gözə dəyirdi.