KitabYurdu » Kitab » Dini » SOSİAL MƏNƏVİ TƏRƏQQİ VƏ İSLAM


Şeçilmişlər SOSİAL MƏNƏVİ TƏRƏQQİ VƏ İSLAM

SOSİAL MƏNƏVİ TƏRƏQQİ VƏ İSLAM PDF
ADI:
SOSİAL MƏNƏVİ TƏRƏQQİ VƏ İSLAM
REYTİNQ:
  • +3
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
761 KB
Kitabda sosial-mənəvi tərəqqi və din arasında qarşılıqlı münasibətlər, sosial tərəqqi anlayışı, İslamın mədəniyyətyaradıcı funksiyası, islamın sosial-mənəvi, siyasi konsepsiyaları, din və cəmiyyətin sosial-əxlaqi həyatı, mənəvi dəyərlər sistemində dinin yeri, müasir Azərbaycan cəmiyyətində İslam dininin rolu məsələləri araşdırılmışdır. Eyni zamanda, müstəqillik dövründə islam dininin və dindarın vəziyyəti hərtərəfli təhlilini tapmışdır. Kitab mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.