KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Z.İ.Kazımzadə - Elektrotexnikanın Nəzəri əsasları


Şeçilmişlər Z.İ.Kazımzadə - Elektrotexnikanın Nəzəri əsasları

Z.İ.Kazımzadə - Elektrotexnikanın Nəzəri əsasları PDF
ADI:
Elektrotexnikanın Nəzəri əsasları
REYTİNQ:
  • +21
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
18.76 MB
Kitab ali texnki məktəblərin ixtisas fakultələrinin “Nəzəri elektrotexnika” proqramına uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Elektrotexnikanı dərindən öyrənmək istəyənlər üçün bu kitab əvəzolunmazdır.

Elektrotexnikanın Nəzəri əsasları kitabı, ali texniki məktəblərin ixtisas fakültələrinin «Nəzəri elektrotexnika» proqramına uyğun olaraq tərtib edilmişdir və ilk dəfə 1952-ci ildə dövlət elmi-texniki neft, mədən-yanacaq ədəbiyyatı nəşriyyatının Azərbaycan şöbəsində 2000 nüsxə ilə çap olunmuşdur.
Kitab elektrotexnikanın bütün nəzəri əsaslarını əhatə edir, onların həm fiziki, həm də riyazi cəhətdən izahını verir.
Kitabdan ali məktəb tələbələri, istehsalatda çalışan muhəndis-texniki işçilər, eləcə də elektrotexnika və nəzəri fizika ixtisası üzrə çalışan elmi işçilər istifadə edə bilərlər.