KitabYurdu » Kitab » Dərslik » TİKİŞ FABRİKLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ


Şeçilmişlər TİKİŞ FABRİKLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

TİKİŞ FABRİKLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ PDF
ADI:
TİKİŞ FABRİKLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ
REYTİNQ:
  • +5
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
9.3 MB
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən "Tikiş məmulatlarının texnologiyası" və "Tikiş məmulatlarının konstruksiya edilməsi" ixtisasları üzrə hazırlanan Bakalavrlar üçün buraxılmışdır.
Dərslik vəsaiti tərtib edilərkən digər ixtisas fənləri də nəzərə alınmışdır: tikiş materialşünaslığı, tikiş məmulatlarının texnologiyası, geyimlərin konstruksiyası və s. adları qeyd edilən fənlər tədris müddətində ayrı-ayrı kurslar üzrə mənimsənilmiş və dərs vəsaitində göstərildiyi kimi tikiş sexlərinin və fabriklərinin layihələndirilməsi hissəsi üzrə də öz əksini tapmışdır.