KitabYurdu » Kitab » Dərslik » MİLLİ İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSASLARI


Şeçilmişlər MİLLİ İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSASLARI

MİLLİ İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSASLARI PDF
ADI:
MİLLİ İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSASLARI
REYTİNQ:
  • +6
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2006
ÖLÇÜSÜ:
3 MB
Müasir dövrdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi heç bir sivil ölkədə inkar edilmir. Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, dövlət və biznes bir-birini tamamlayaraq inkişaf edirlər. Bununla belə dövlət və biznes güclərinin optimal münasibliklərinin müəyyən edilməsi axtarışı davam edir. Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadiyyatın idarə edilməsi onda dövlətin iştirakı konsepsiyasına əsaslanır. Lakin onun rolu təkcə bazar mexanizminin tənzimlənməsi və « oyun qaydalan»-nın qoyulması ilə bitmir, mülkiyyət sahibi və bazarın subekti kimi çıxış edir.
İqtisadiyyatın vəziyyətindən və əlaqələrindən asılı olaraq müxtəlif ölkələrdə dövlət tənzimlənməsinin fərmaları, metodları fərqlənirlər. Məsələn stabil inkişaf edən ölkələrdə bazar mühitinin formalaşması, keçid dövrü yaşayan əlahiddə situasiyalarda inkişaf edən ölkələrdə bazar münasibətlərinin qurulması və s.