KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Fizika Kursu


Şeçilmişlər Fizika Kursu

Fizika Kursu PDF
ADI:
Fizika Kursu
REYTİNQ:
  • +129
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
10.6 MB

Fizika Kursu dərliyində Kinematikanin əsaslari, Dinamika, Iş, güc, enerji, Mexaniki rəqslər və dalğalar, Molekulyar kinetik nəzəriyyə, Termodinamikanın əsasları, Real qazlar, Mayelər və bərk cisimlər, Elektrostatika, Elektrik cərəyanı, Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı, Vakuumda maqnit sahəsi, Mühitdə maqnit sahəsi, Elektromaqnit sahəsi, Elektromaqnit rəqsləri və dalğaları, Işıq hadisələri, Işığın dalğa xassələri, Işığın polyarlaşması, Işığın mühitlə qarşılıqlı təsiri, Kvant optikası, Atomun quruluşu haqda məlumat, Kvant mexanikasının əsasları, Nüvə fizikasının elementləri mövzularına geniş yer verilmişdir.