KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Baloğlan Quliyev - Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar


Şeçilmişlər Baloğlan Quliyev - Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar

Baloğlan Quliyev - Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar PDF
ADI:
Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
2.43 MB
Vəsait «Mütəhərrik oyunlar və onun tədrisi metodikası» fənn proqramı əsasında işlənilmiş bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmin vəsaitdə asudə vaxtı səmərəli keçirib sağlam bədən formalaşdırmaqla sağlam milli ruh tərbiyə edən hərəki-intellektual əyləncəli oyun və hərəkətlər toplanılıb. Bu oyunlar milli kaloritlik saxlanılmaqla müasir tələbata uyğun yenidən işlənilib və təkmilləşdirilərək təqdim olunur. Dərs vəsaitindən pedaqoji fakültələrdə və bədən tərbiyəsi müəllimi ixtisası üzrə təhsil alanlar, mütəxəssislər, tədqiqatçılar, dissertantlar, oxucu kütləsi bəhrələnə bilər.