KitabYurdu » Kitab » Dərslik » PEDAQOGİKA


Şeçilmişlər PEDAQOGİKA

PEDAQOGİKA PDF
ADI:
PEDAQOGİKA
REYTİNQ:
  • +38
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
1.004 KB
Bu dərslik mədəniyyət və incəsənət təmayüllü ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu ali məktəblərdə tələbələrə pedaqoji biliklər, pedaqoji universitetlərdən fərqli olaraq, ümumi şəkildə verilir. Yəni tələbələrə qısa olaraq pedaqogika tarixinə, pedaqoji nəzəriyyələrə, təhsil sisteminə, pedaqogikanın ümumi problemləri, təlim, tərbiyə və təhsilin əsas məsələlərinə aid məlumatlar verilir. Tələbələr cəmiyyətin şəxsiyyət formalaşdırılması tələbləri, ümumi tərbiyə problemləri haqqında elmi məlumatlara yiyələnirlər. Həmçinin dərslikdə tələbələrin müstəqil failiyyətini təmin etmək məqsədi ilə pedaqogikanın bir çox sahələri haqqında əlavə məlumatlar da verilmişdir.