KitabYurdu » Kitab » Dərslik » İnformatika


Şeçilmişlər İnformatika

İnformatika PDF
ADI:
İnformatika
REYTİNQ:
  • +55
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
4.59 MB
Təqdim olunan dərslik 2002-ci ildə müəlliflərin nəşr  etdikləri "İnfor­matika” dərsliyinin təkimilləşdiriimiş və genişləndirilmiş  variantıdır. Baxı­lan dərslik İnformatika fənninin müasir problemlərinin  hamısını əhatə edir. Burada informatikanın əsas anlayışları, müasir kompüter  texnikasının əsas­ları, fərdi kompüterlər, alqoritmləşdirmə və  proqramlaşdırmanın əsasları, kompüterin proqram təminatı, o cümlədən, sistem  və tətbiqi proqram təminatı, müasir fərdi kompüterlər üçün geniş tətbiq  olunan mətn, cədvəl, qrafik və riyazi proqram paketləri, verilənlər bazaları  və onlarla işləmək üçün proqram paketləri, informasiya təhlükəsizliyi,  kompüter şəbəkələri, o cümlədən, İnternet şəbəkəsi şərh olunur. Dərsliyin  materialının asan mənimsənilməsi üçün mövzular kifayət sayda  illüstrasiyalarla və misallarla müşayiət olunur.
Kitab ali məktəblər üçün dərslik kimi nəzərdə tutulub.  Kitabdan magistrantlar, aspirantlar, müəllimlər və müasir kompüter  texnologiyasını öyrənmək istəyənlər də istifadə edə bilərlər.