KitabYurdu » Kitab » Coğrafiya » YERQRULUŞU YERQRULUŞUNUN ELMİ ƏSASLARI


Şeçilmişlər YERQRULUŞU YERQRULUŞUNUN ELMİ ƏSASLARI

YERQRULUŞU YERQRULUŞUNUN ELMİ ƏSASLARI PDF
ADI:
YERQRULUŞU YERQRULUŞUNUN ELMİ ƏSASLARI
REYTİNQ:
  • +22
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Dərslikdə torpaq haqqında müasir təlim açıqlanır, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin və onların mühafizəsinin elmi - metodiki əsasları verilir, Azərbaycanda torpaq münasibətlərinin formalaşması tarixinə ekskurs edilir, bu münasibətlərin inkişaf perspektivləri müəyyənləşdirilir. Burada yerquruluşu elminin nəzəri aspektləri tədqiq olunur, müasir yerquruluşunun növü, formaları şərh edilir, Azərbaycanda yerquruluşu sistemi, onun məqsəd və vəzifələri açıqlanır, yerquruluşu sisteminin xarici modelləri öyrənilir. Üçüncü fəsil i.e.n., dos. E.R.İbrahimovla birgə yazılmışdır. Dərslik “AT050000-Yerquruluşu və torpaq kadastrı” istiqaməti üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.